Kế hoạch và thể lệ cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp lần thứ III năm 2019 của Đại học Thái Nguyên