Hội thảo, tập huấn “Hậu quả của bạo lực gia đình đối với trẻ em – phát hiện, sàng lọc và hỗ trợ tại các cơ sở y tế”