Thứ 3, ngày 28/05/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

BỘ MÔN NHI - ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng 8 Nhà 11 tầng- Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3853 133

Điện thoại:

Email: bmnhi.tump.edu.vn@gmail.com

Website: http://bmnhi.tump.edu.vn

Facebook: