1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Nhi

- Địa chỉ: Bộ môn Nhi - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

- Điện thoại: (+84) 280 3853133

- Email: bmnhi.tump.edu.vn@gmail.com 

- Website: http://bmnhi.tump.edu.vn 

- Thông tin lãnh đạo đơn vị

 

 

PGS. TS Nguyễn Thành Trung: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0913 031 325, Email: bstrung2012@gmail.com

 

 

ThS Nguyễn Thị Xuân Hương: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại: 0982 381 671, Email: viethuongytn@gmail.com

 

ThS Lê Thị Kim Dung: Phó trưởng bộ môn, Tổ trưởng công đoàn

Điện thoại: 0915 209 555, Email: ledungytn@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

- Đào tạo đại học (Bác sĩ đa khoa, Yhọc dự phòng, Răng hàm mặt), Sau đại học (Tiến sĩ Nhi, Cao học Nhi, Chuyên khoa I Nhi)

- Nghiên cứu khoa học

- Chăm sóc phục vụ bệnh nhân

3. Danh sách cán bộ của đơn vị:

 

STT Họ và tên Số điện thoại Email
1 Trần Tuấn Anh 0972997145 trantuananh.yktn@gmail.com
2 Lê Thị Kim Dung    
3 Nguyễn Thị Xuân Hương    
4 Hoàng Thị Huế    
5 Đỗ Thái Sơn    
6 Nguyễn Thị Phượng    
7 Dương Quốc Trưởng    
8 Nguyễn Thị Hà    
9 Nguyễn Nam Phong    
10 Bế Hà Thành    
11 Ma Văn Thấm    
12 Nguyễn Thị Thu Huyền    
13  Nguyễn Văn Bắc    
14 Hà Huy Phương    
15 Nguyễn Thành Trung    
16 Nguyễn Văn Sơn    

 

4.Lịch sử phát triển bộ môn :

- Bộ môn Nhi được thành lập năm 1976.

- Tổng số cán bộ giảng dạy hiện tại có 15 cán bộ gồm: 15 cán bộ cơ hữu, 5 cán bộ kiêm nhiệm. Trong đó có 01GS.TS, 01 PGS.TS 1 Tiến sĩ, 8Thạc sỹ (03 cán bộ đang học nghiên cứu sinh, 03 cán bộ đang học thạc sĩ), 2 Bác sỹ chuyên khoa Nhi

5. Thành tích đã đạt được:

- Hoạt động chuyên môn:

+ Xây dựng được bộ giáo trình ổn định phục vụ đào tạo Đại học, Sau đại học (Tiến sĩ Nhi, Chuyên khoa I nhi, Cao học nhi).

+ Đã xuất bản 2 cuốn giáo trình về lâm sàng xã hội và thực tế tốt nghiệp tại cộng đồng và được in tại NXB Y học.

+ Đã xuất bản 2 cuốn bài giảng Nhi khoa tập I, tập II và được in tại NXB quốc gia

+ Tham gia giảng dạy tất cả các đối tượng bác sĩ chính quy và chuyên tu, Tiến sĩ Nhi, Cao học Nhi, Chuyên khoa cấp I Nhi , bác sĩ chuyên khoa I gia đình …

+ Tham gia các hoạt động triển khai chương trình xử trí lồng ghép trẻ bệnh (IMCI) trên phạm vi toàn quốc.

+ Tham gia điều trị, chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện lớn trong tỉnh: Bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên, Bệnh viện A, Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

+ Tham gia và thực hiện hoàn thành 7 đề tài cấp bộ, nhiều đề tài cấp cơ sở và hướng dẫn nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Các hoạt động khác:

+ Đóng góp đầy đủ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, phòng chống bão lụt, sóng thần, vì người nghèo, trẻ thơ, chất độc da cam/đioxin … và các phong trào hoạt động khác do nhà trường và cấp trên phát động.

+ Tham gia khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em tại một số nhà trẻ và trường mầm non trong thành phố.