THÔNG BÁO

                    Về việc tổ chức Hội nghị Nhi khoa

     Chào mừng 115 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội

     

     Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày thành lập Trường Đại học Y Hà Nội, để nhìn lại quá trình phát triển và hướng đào tạo Nhi khoa trong tương lai, Ban chủ nhiệm Bộ môn Nhi trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hội nghị khoa học vào ngày 14/11/2017 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hội nghị sẽ bao gồm các báo cáo chuyên đề, các báo cáo khoa học của các chuyên gia, các nhà khoa học trong cả nước.

     Ban tổ chức Hội nghị dự định mời 300-500 đại biểu là bác sĩ Nhi khoa trong cả nước tham dự.

     Ban chủ nhiệm Bộ môn Nhi trân trọng thông báo và kính mời các bác sĩ Nhi khoa trong cả nước đăng ký tham dự Hội nghị trước ngày 15/10/2017 (theo mẫu đính kèm) qua Email: dieubmn@gmail.com hoặc bomonnhiyhn@gmail.com.

     Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: KS. Điều: 0977.795.981 hoặc 0243.835.7482.