Quy trình lâm sàng chẩn đoán và điều trị hen phế quản ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên