1. Trưởng đơn vị:

Nguyễn Thành Trung

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0913 031 325

Email: bstrung2012@gmail.com

 2. Phó trưởng đơn vị:

Nguyễn Thị Xuân Hương

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn - Bí thư chi bộ

Điện thoại: 0982 381 671                              

Email: viethuongytn@gmail.com

Lê Thị Kim Dung

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn - Tổ trưởng công đoàn

Điện thoại: 0915 209 555

Email: ledungytn@gmail.com

3. Danh sách cán bộ của đơn vị:


4. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

- Đào tạo đại học (Bác sĩ đa khoa, Yhọc dự phòng, Răng hàm mặt), Sau đại học (Tiến sĩ Nhi, Cao học Nhi, Chuyên khoa I Nhi)

- Nghiên cứu khoa học

- Chăm sóc phục vụ bệnh nhân

5. Thành tích đã đạt được:

- Hoạt động chuyên môn:

+ Xây dựng được bộ giáo trình ổn định phục vụ đào tạo Đại học, Sau đại học (Tiến sĩ Nhi, Chuyên khoa I nhi, Cao học nhi).

+ Đã xuất bản 2 cuốn giáo trình về lâm sàng xã hội và thực tế tốt nghiệp tại cộng đồng và được in tại NXB Y học.

+ Đã xuất bản 2 cuốn bài giảng Nhi khoa tập I, tập II và được in tại NXB quốc gia

+ Tham gia giảng dạy tất cả các đối tượng bác sĩ chính quy và chuyên tu, Tiến sĩ Nhi, Cao học Nhi, Chuyên khoa cấp I Nhi , bác sĩ chuyên khoa I gia đình …

+ Tham gia các hoạt động triển khai chương trình xử trí lồng ghép trẻ bệnh (IMCI) trên phạm vi toàn quốc.

+ Tham gia điều trị, chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện lớn trong tỉnh: Bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên, Bệnh viện A, Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

+ Tham gia và thực hiện hoàn thành 7 đề tài cấp bộ, nhiều đề tài cấp cơ sở và hướng dẫn nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Các hoạt động khác:

+ Đóng góp đầy đủ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, phòng chống bão lụt, sóng thần, vì người nghèo, trẻ thơ, chất độc da cam/đioxin … và các phong trào hoạt động khác do nhà trường và cấp trên phát động.

+ Tham gia khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em tại một số nhà trẻ và trường mầm non trong thành phố.