Hội thảo Hồi sức cấp cứu và chống độc nhi khoa lần thứ III_Thông báo lần 3