Nhằm mục đích cập nhật kiến thức về lĩnh vực Nội tiết nhi và chia sẻ các thành tựu trong nghiên cứu khoa học cũng như thực hành lâm sàng giữa các chuyên gia quốc tế và các đồng nghiệp trong nước, Bệnh viện Nhi Trung ương chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học Nội tiết nhi toàn quốc năm 2017.

     Thời gian: Ngày 6 tháng 10 năm 2017

                      (Xin xem chương trình chi tiết gửi kèm)

     Địa điểm: Hội trường J - Bệnh viện Nhi Trung ương

                      Số 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.